Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đắk Lắk: Xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Lê Hường - 21:23, 12/06/2024

UBND tỉnh Đăk Lăk đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: UBND tỉnh Đắk Lắk)
Công tác thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: UBND tỉnh Đắk Lắk)

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện,đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ này nghiêm túc, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm nêu gương, mẫu mực thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ cương hành chính.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Mặt khác, đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, có biểu hiện bao che, dung túng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch các hoạt động đổi mới công nghệ. 

Đồng thời, phát huy vài trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tấp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý nghiêm và khen thưởng, động viên, khích lệ…

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chiều 15/7, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại UBND huyện Buôn Đôn. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính và Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.