Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023

Mạnh Cường - 21:58, 10/01/2024

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan cùng 48 đại biểu đại diện cho Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên, cán bộ thôn/bản, doanh nhân, nông dân, thanh niên tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Trong giai đoạn 2021 - 2023, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động, tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó vươn lên, đưa khu vực đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh ngày càng phát triển về mọi mặt. Đến nay, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. 

Chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo được nâng lên. Đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 36 triệu đồng/người/năm vào năm 2022 lên 38,5 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm (huyện A Lưới giảm từ 40,71% xuống còn 24,4%; huyện Nam Đông giảm từ 6,94% giảm xuống còn 2,62%). Văn hóa truyền thống của các DTTS từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng DTTS và miền núi ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của đại bộ phận Nhân dân đã được nâng cao.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, vùng đồng bào dân DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiến tiến trên mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.
Trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp, thành tích đầy tự hào của các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023, đặc biệt là 48 gương điển hình tiên tiến có mặt tại Hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh các điển hình tiên tiến được biểu dương sẽ tạo nên sự lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần vun đắp, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành liên quan cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trọng tâm là chủ động triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.