Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bun Vốc Nặm - Lễ hội té nước của người Lào ở Lai Châu

Thùy Anh - 11:39, 13/04/2023

Người Lào là 1 trong 20 dân tộc cư trú lâu đời trên mảnh đất Lai Châu. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc đang bị mai một. Tuy nhiên, người Lào vẫn duy trì được nhiều nét văn hóa và phong tục tập quán đặc sắc, như nghề dệt thổ cẩm, tục nhuộm răng đen và các lễ hội truyền thống, trong đó phải kể đến Lễ hội té nước của người Lào gọi là “Bun Vốc Nặm”.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.