Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chi Lăng (Lạng Sơn): Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi

Văn Hoa - 21:31, 27/07/2023

Nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, mới đây, Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường và Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS và miền núi năm 2023, tại 8 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS và miền núi năm 2023 tại xã Vân Thủy
Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS và miền núi năm 2023, tại xã Vân Thủy

Thành phần tham dự Hội nghị là các Bí thư chi bộ, trưởng thôn và lãnh đạo các đoàn thể thôn; tuyên truyền viên pháp luật; già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện truyền đạt các nội dung như: Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai Luật trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017 và các văn bản pháp luật có liên quan; Luật Lâm nghiệp; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; các văn bản pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng và Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và các văn bản có liên quan; các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; nhất là trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS và miền núi năm 2023 được cụ thể hóa từ Kế hoạch số 157 ngày 27/3/2023 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023. Hiện nay Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị tại 8 xã đặc biệt khó khăn: Vân An, Chiến Thắng, Hữu Kiên, Bằng Hữu, Liên Sơn, Lâm Sơn, Bắc Thủy, Vân Thủy