Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 21/8/2022

BDT - 12:00, 21/08/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về các hoạt động của lãnh đạo UBDT, Ban Dân tộc các địa phương liên quan đến việc triển khai các chính sách dân tộc, công tác dân tộc, đặc biệt là chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; cùng một số thông tin nổi bật khác về lĩnh vực dân tộc - tôn giáo tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết: “Trăn trở của già làng A Bin” của tác giả Huỳnh Đại.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 19/4/2024

Tin trong ngày - 19/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân có công bảo tồn di sản truyền thống. 9.960 ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán. Người giữ “hồn cốt” dân tộc Thái ở Quan Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.