Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Cơ sở hạ tầng ở thôn, bản bỏ không sau sáp nhập, thực trạng và giải pháp

Trọng Bảo - 08:24, 30/12/2023

Việc sáp nhập thôn, bản trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy cơ sở. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, địa phương đang đối diện với tình trạng thừa nhà văn hóa thôn, bản. Các công trình bỏ không nhiều năm, xuống cấp trầm trọng mà chưa có phương án xử lý.

Tin cùng chuyên mục
Lễ đón tiếng sấm của dân tộc Ơ Đu

Lễ đón tiếng sấm của dân tộc Ơ Đu

Lễ hội đón tiếng sấm đầu tiên có từ khi nào, không còn ai nhớ rõ, song đã được người Ơ Đu lưu giữ và truyền lại từ đời này sang đời khác, trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Ở Đu huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Lễ đón tiếng sấm theo tiếng Ơ Đu có nghĩa là “Chăm phtrong” gắn với tục thờ “thần sấm”.