Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Đưa di sản vào học đường: Một giải pháp để bảo tồn văn hóa

BDT - 06:25, 08/04/2024

Giáo dục di sản trong môi trường học đường là một trong những giải pháp quan trọng trong nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản nói chung, các di sản của cộng đồng DTTS nói riêng. Đây là việc cần thiết để xây dựng nền tảng văn hóa, kiến thức cũng như củng cố trách nhiệm bảo tồn di sản cho thế hệ trẻ. Sự ra đời của những phương pháp giáo dục di sản mới, giàu tính sáng tạo thời gian qua đang mang đến những khởi sắc cho lĩnh vực còn không ít thử thách này. Chuyên mục Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về chủ đề: Đưa di sản vào học đường: Một giải pháp để bảo tồn văn hóa

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 12/6/2024

Tin trong ngày - 12/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Chung tay hành động vì cam kết của chúng ta: Chấm dứt lao động trẻ em . Bảo tồn nghề thủ công truyền thống đồng bào Khmer ở Trà Vinh. Nữ hộ sinh 18 năm tận tâm gắn bó với công tác y tế vùng cao. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.