Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” làng Mơ Hven - Ôr

Ngọc Thu - 19:21, 04/04/2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang (Gia Lai) vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” tại làng Mơ Hven - Ôr, xã Kông Lơng Khơng. Tham gia có 30 thành viên là hộ gia đình hội viên phụ nữ DTTS có con trong độ tuổi vị thành niên và Người có uy tín làng Mơ Hven - Ôr.

Hội viên phụ nữ DTTS cam kết phấn đấu 100% các hộ gia đình có con em chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có ý định kết hôn sẽ được can thiệp, kịp thời ngăn chặn hành vi tảo hôn
Hội viên phụ nữ DTTS cam kết phấn đấu 100% các hộ gia đình có con em chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có ý định kết hôn sẽ được can thiệp, kịp thời ngăn chặn hành vi tảo hôn

Tại buổi lễ, các thành viên được tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, xóa bỏ những hủ tục, phòng - chống tảo hôn tại địa bàn. Phấn đấu 100% các hộ gia đình có con em chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có ý định kết hôn sẽ được can thiệp, hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn hành vi tảo hôn…

Thời gian qua, huyện Kbang là địa phương có tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào DTTS tăng cao. Tình trạng tảo hôn toàn huyện tăng 11 cặp so với năm 2021 (Năm 2021 có 28 cặp tảo hôn, năm 2022 có 39 cặp tảo hôn). Một số địa phương có tỷ lệ tảo hôn tăng đột biến: Xã Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, thị trấn Kbang…

Vì vậy, mô hình “Nói không với tảo hôn" giúp nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, gia đình hội viên, phụ nữ, Nhân dân; góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực.

Quang cảnh Lễ ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” tại làng Mơ Hven - Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang
Quang cảnh Lễ ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” tại làng Mơ Hven - Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang

Đây là mô hình đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang cụ thể hóa từ việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” của Thủ tưởng Chính phủ; góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.