Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Năm 2023, các trường tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh đại học

Gia Hưng - 15:42, 25/02/2023

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tuyển sinh cụ thể và công bố công khai trên các trang điện tử của đơn vị.

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.650 chỉ tiêu.
Năm 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.650 chỉ tiêu

Theo đó, các cơ sở chức tuyển sinh theo đề án và quy chế tuyển sinh đã ban hành; tuân thủ các quy định của quy chế và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo còn phải có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ, chủ động giải quyết các rủi ro đã đưa ra trong đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo; giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan tới công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo quy định của quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật có liên quan.

Tính đến nay, cả nước đã có hơn 100 trường xây dựng và công bố quy chế, đề án tuyển sinh năm 2023 trong số 237 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước./. 

Tin cùng chuyên mục
Ở Sủng Cháng...có những người thầy, người cô như thế

Ở Sủng Cháng...có những người thầy, người cô như thế

Tôi chào từ biệt cô giáo Dương Thị Thu Trang để vào điểm trường chính, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô nép sau cánh cửa lớp học, đỏ hoe đôi mắt: “Em chả ước mơ gì đâu, chỉ mong khoảng sân đất của điểm trường được thảm bê tông, vào mùa mưa các cháu đi học không bị trơn trượt". Tôi cười buồn, sao cô không ước gì cho mình? Cô chỉ bảo, em đã lựa chọn lên đây cắm bản thì em là mẹ của mấy đứa trẻ rồi anh ạ!