Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Năm 2023, các trường tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh đại học

Gia Hưng - 15:42, 25/02/2023

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tuyển sinh cụ thể và công bố công khai trên các trang điện tử của đơn vị.

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.650 chỉ tiêu.
Năm 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.650 chỉ tiêu

Theo đó, các cơ sở chức tuyển sinh theo đề án và quy chế tuyển sinh đã ban hành; tuân thủ các quy định của quy chế và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo còn phải có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ, chủ động giải quyết các rủi ro đã đưa ra trong đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo; giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan tới công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo quy định của quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật có liên quan.

Tính đến nay, cả nước đã có hơn 100 trường xây dựng và công bố quy chế, đề án tuyển sinh năm 2023 trong số 237 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước./. 

Tin cùng chuyên mục
Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Những năm gần đây, tình trạng, thừa- thiếu giáo viên cục bộ, nhất là việc thừa giáo viên dạy Âm nhạc, thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh..., vẫn tồn tại trong các trường học, khiến ngành Giáo dục huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn trong xử lý, bố trí giáo viên đứng lớp để đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.