Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Hoàng Quý - 14:43, 30/05/2024

Sáng 30/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 luật, 19 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua 1 pháp lệnh, 7 nghị quyết, đưa tổng số văn bản lập pháp của Quốc hội, UBTVQH được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 32 luật, 4 pháp lệnh và 59 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Về dự kiến Chương trình năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh Chương trình năm 2024, đó là bổ sung 8 dự án luật vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9; bổ sung 2 dự án Pháp lệnh; trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình năm 2024 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về Chương trình năm 2025, UBTVQH đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đối với 12 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đối với 10 dự án luật; giao UBTVQH phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị bổ sung các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội tán thành dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; cho rằng, những dự án, pháp lệnh được bổ sung đều là cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với đời sống cử tri và Nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, nhìn vào đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các năm trước đây vẫn còn một hạn số chế được đề cập nhiều lần là tính "gối đầu" của Chương trình cho năm tiếp theo rất thấp, số lượng dự án phải bổ sung sau khi Quốc hội đã quyết định Chương trình xây dựng pháp luật còn lớn.

Theo đó, nhiều đại biểu đề nghị, Quốc hội, UBTVQH tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, nghiêm túc tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết do yêu cầu của thực tiễn hoặc để thực hiện yêu cầu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng mới được ban hành chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, không xem xét đối với các dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng theo quy định. Qua đó, nhằm tránh tình trạng văn bản quy phạm pháp luật vừa ra đời chưa kịp thực thi đã phải sửa đổi.

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Indonesia

Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn Hội đồng đại biểu địa phương (Thượng viện) nước Cộng hòa Indonesia do Phó Chủ tịch Thượng viện H.Mahyudin dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.