Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Quyền lợi của người hiến máu nhân đạo

Lam Anh - 08:35, 22/08/2022

Hiến máu nhân đạo là một việc làm quen thuộc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhưng không phải ai cũng biết về những quyền lợi, chế độ mà người hiến máu tình nguyện sẽ nhận được. Quyền lợi của người hiến máu nhân đạo được quy định tại Điều 12 Thông tư 26/2013/TT-BYT như sau.

Tin cùng chuyên mục