Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tăng cường phối hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước

PV - 21:29, 14/04/2022

Chiều 14/4, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước, Trưởng Ban cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước, Trưởng Ban cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án nhân dân tối cao, giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng được ban hành ngày 11/1/2012. Qua 10 năm triển khai thực hiện, 2 quy chế trên đã tạo cơ sở quan trọng để 3 cơ quan phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác tư pháp; góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng, Nhà nước. Công tác phối hợp luôn được tăng cường, ngày càng đi vào thực chất và đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động phối hợp Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành rà soát toàn bộ các nội dung của 2 quy chế phối hợp công tác năm 2012 và thống nhất nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy chế mới nhằm bảo đảm phù hợp Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đồng thời đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan khối nội chính về tư pháp luôn chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ đó, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi quy chế phối hợp công tác. Việc ký Quy chế phối hợp lần này thật sự cần thiết; là cơ sở quan trọng để các cơ quan thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

Để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội Chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp chặt chẽ, liên tục và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước yêu cầu các bản Quy chế được ký kết lần này phải được triển khai sâu, rộng và thực hiện một cách nghiêm túc từ lãnh đạo đến các bộ phận nghiệp vụ, đặc biệt là các cán bộ, chuyên viên trực tiếp thực hiện công việc; đi đôi với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tuân thủ chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau. Định kỳ hằng năm, 3 cơ quan cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Đề án của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.