Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tăng cường phối hợp về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thanh Huyền - 13:37, 25/05/2024

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngày 24/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2024-2030.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Lễ ký kết
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm ký kết chương trình phối hợp

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Lễ ký kết. Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Chương trình phối hợp quy định mục đích, nguyên tắc, phạm vi, nội dung phối hợp giữa Bộ TT&TT và UBDT trong công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT.

Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT
Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT

Nội dung Chương trình phối hợp trước hết về công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Hai bên phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương truyền thông về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thành tựu bảo đảm quyền của người DTTS và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới. Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 752 /QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Xây dựng dữ liệu truyền thông, thông tin đối ngoại về 53 DTTS; nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền của người DTTS…

Đồng thời hai bên phối hợp Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025. Cùng với đó, phối hợp công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua khen thưởng sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà khẳng định nội dung ký kết là những vấn đề rất quan trọng. Việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển các chiến lược tuyên truyền đa dạng, sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và số để tiếp cận các đối tượng đa dạng, cũng như tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại để tạo ra sự nhận thức và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế; giúp cải thiện việc tiếp cận công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS; đào tạo kỹ năng công nghệ cho cộng đồng, đồng thời tăng cường an ninh mạng để bảo vệ in cá nhân và quyền riêng tư; giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh hội trong các cộng đồng DTTS và miền núi.

Việc ký kết phối hợp giữa hai cơ quan sẽ bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả cộng tác dân tộc thuộc lĩnh vực TT&TT. Quan trọng hơn, thông qua sự hợp tác sẽ đạt được những bước tiến lớn đáng kể trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, công tác thông tin và truyền thông trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa ngày nay.

Thứ trưởng BpNguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mặt khác, sẽ ngày càng có thêm những nội dung mới được bổ sung vào chương tình phối hợp giữa hai cơ quan để hai bên cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tham mưu hoàn thiện các chủ trương, chính sách, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ vui mừng cùng với UBDT đưa mối quan hệ của hai cơ quan lên một tầm cao mới, thông qua việc ký kết và tiến tới cụ thể hóa các hoạt động trong Quy chế phối hợp. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.

Toàn cảnh Lễ ký kết
Toàn cảnh Lễ ký kết

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ, trong thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan đã triển khai trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đạt được hiệu quả cao, tuy nhiên cần đổi mới để theo kịp yêu cầu thực tiễn; đáp ứng yêu cầu phương hướng nhiệm vụ của hai cơ quan, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, bảo vệ an ninh quốc gia và tăng cường thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tin tưởng, Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục được cụ thể hóa sau Lễ ký kết, góp phần phát huy thế mạnh của hai bên trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, kỹ năng số cho các cán bộ làm công tác dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia của nước ta. Việc triển khai Chương trình phối hợp này cũng là tiền đề quan trọng, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng thông tin, cơ hội tiếp cận các nguồn lực và phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 


Tin cùng chuyên mục
TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi

TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi

Ngày 14/6, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ I năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 23.500 đồng bào của 32 DTTS trên địa bàn.