Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

PV - 22:06, 17/02/2023

Ngày 17/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Thongsalith Mangnomek sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.(Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.(Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

"Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay".Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong thời gian tới, hai đảng, hai nước cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác để đáp ứng những yêu cầu mới, cùng chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau, vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư đánh giá cao truyền thống, quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò hết sức quan trọng của hai Văn phòng trong việc tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giúp tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, giúp công tác kiểm tra, giám sát và cần không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, hai Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chiến lược, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek vui mừng sang thăm Việt Nam trên cương vị mới và bày tỏ trân trọng, vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp, dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào ngày 2/2/2023.

Chiều 17/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh Đăng Khoa)
Chiều 17/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh Đăng Khoa)

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng dưới các hình thức khác nhau trên các lĩnh vực, trong đó có những hoạt động thiết thực trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đạt được thể hiện vai trò lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại các Hội nghị Trung ương cũng như trong các bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý, nguồn cổ vũ to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: Đăng Khoa)
Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Thongsalith Mangnomek thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian qua cũng như kết quả tốt đẹp, hữu ích của cuộc hội đàm với đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, vừa qua hai Văn phòng đã phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức tốt các hoạt động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, trao đổi kinh nghiệm để làm tốt công tác tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Hai bên đã trao đổi, thống nhất về kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.