Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 14/9/2023

BDT - 20:00, 14/09/2023

Bản tin hôm nay, ngày 14/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS . Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Mường Lò 2023. Người giữ lửa văn hóa dân tộc Rơ Măm. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/2/2024

Tin trong ngày - 21/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Độc đáo Lễ hội Trò Trám. Nam Định: Chấn chỉnh việc “đóng ấn, thu tiền” ở đền Bảo Lộc. Những người giữ hồn dân tộc ở buôn Mghí. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.