Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 2/2/2024

BDT - 20:00, 02/02/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 2/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động đón Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sáng tạo kỳ linh rồng độc đáo. Người gìn giữ “báu vật tinh hoa của đất trời”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.