Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 31/1/2024

BDT - 20:00, 31/01/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 31/1/2024 có những thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, phản văn hóa tại cơ sở tín ngưỡng. Gói 1 vạn bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo biên cương. Lễ cúng thần Cu lôông Cờ tôốc của người Mày. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.