Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

PV - 11:04, 10/07/2019

Sáng 10/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019) tới tất cả các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và cơ quan báo chí, nhà xuất bản nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019-2020.

Toàn cảnh Hội thảo Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Ngọc Hải đã giới thiệu Đề án và dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tới các đại biểu.

Nội dung Đề án đề cập đến nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ làm thông tin tuyên truyền đồng thời xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động này…

Quyết định của Thủ tướng cũng giao cho Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì Đề án và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền về DTTS; thẩm định kế hoạch thông tin, tuyên truyền về DTTS. Đồng thời Ủy ban Dân tộc cũng được giao trách nhiệm hướng dẫn các địa phương vùng DTTS tham gia phối hợp thực hiện Đề án.

Tại Hội thảo, đại diện một số cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo hiệu quả.

HỒNG PHÚC

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, bởi đất nước mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.