Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ủy ban Dân tộc: Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền

Hoàng Quý - 22:55, 05/08/2020

Chiều ngày 5/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Dân tộc về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đã báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc toàn thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid-19; việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu lần thứ VIII năm 2020…

Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, triển khai thực hiện chính sách dân tộc, thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch covid 19 trong vùng DTTS, miền núi...Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền của các cơ quan Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021; Đánh giá lại hiệu ứng xã hội của báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg tại vùng DTTS; Đề xuất xây dựng Trang tin tổng hợp viết về vùng DTTS, miền núi từ các Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg; linh hoạt, chuyển đổi các phương thức truyền thông mới về vùng DTTS, miền núi trong tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp..

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những ý kiến đề xuất, đóng góp của các đại biểu về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, giao Vụ Tuyên truyền chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các đơn vị làm công tác thông tin tuyên truyền của UBDT và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo định hướng tuyên truyền của các cơ quan quản lý báo chí và của UBDT; tăng cường thông tin tuyên truyền  về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới các hình thức truyền thông nhằm mang lại hiệu quả thiết thực....