Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Họp Hội đồng Tư vấn thẩm định đề cương Dự án điều tra cơ bản năm 2021-2022

Minh Thu - 17:37, 11/06/2021

Chiều 11/6/2021, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định đề cương Dự án điều tra cơ bản năm 2021-2022 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức buổi họp thẩm định Đề cương Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát chủ trì buổi họp
Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì buổi họp

Báo cáo tại Hội đồng Tư vấn thẩm định đề cương Dự án điều tra cơ bản năm 2021-2022 “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, đại diện Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Chủ nhiệm Dự án đã trình bày khái quát một số nội dung cơ bản của Dự án. 

Theo đó, Dự án sẽ điều tra, khảo sát: Thực trạng về nội dung tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN; thực trạng về lực lượng tham gia làm công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN; thực trạng về phương thức tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN; thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Dự án thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả và khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN.

Tại cuộc họp, các ý kiến của thành viên Hội đồng cơ bản đồng tình, cho rằng việc triển khai Dự án là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải yêu cầu Ban Chủ nhiệm Dự án tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa đề cương Dự án cho phù hợp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho rằng, việc điều tra phải đảm bảo phương pháp nhằm đạt được kết quả, hiệu quả cụ thể, không chung chung, dàn trải. Ban Chủ nhiệm Dự án cần tập trung, chú trọng phiếu điều tra, thiết kế bảng câu hỏi cho chuẩn xác, đảm bảo cơ cấu vùng miền, hợp lý trong các câu hỏi, phù hợp với nhận thức của đối tượng được phỏng vấn, điều tra, đảm bảo nguồn thông tin tin cậy, chính xác.