Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hoàng Quý - Tuấn Ninh - 19:27, 10/10/2022

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh - Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi Lễ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ còn có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT; Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Tập đoàn công nghệ CMC cùng các công ty, doanh ngiệp công nghệ số.

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 3/6/2020. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã nhấn mạnh: Chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số. Mọi chính sách đều hướng về người dân và người dân cần tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Có như vậy, chuyển đổi số mới mang tính toàn dân và toàn diện, mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.Tuy nhiên, hiện nay, việc tiếp cận, phát triển công nghệ số trên toàn quốc nói chung và tại khu vực vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia trình bày tại buổi Lễ
Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số trình bày một số vấn đề trọng tâm về chuyển đổi số tại buổi Lễ

Sự quan trọng của việc nhanh chóng Chuyển đổi số và làm chủ công nghệ đã khiến các cơ quan quản lý nhà nước không ngừng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, nhằm tăng tốc độ chuyển đổi và ứng dụng trong quản lý và vận hành một cách dễ dàng và hiệu quả.

Thông qua sự kiện Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số do UBDT tổ chức ngày hôm nay mang đến cho các đại biểu những cơ hội khám phá các giải pháp, sản phẩm công nghệ số ứng dụng trong công tác dân tộc, chính phủ số và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - đào tạo đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, hướng tới hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Lãnh đạo UBDT, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị công nghệ thông tin đã tiến hành khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn I của UBDT
Lãnh đạo UBDT, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị công nghệ thông tin đã tiến hành khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn I của UBDT

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao đổi một số định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại buổi Lễ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự hỗ trợ về mặt quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đối với UBDT; cám ơn Tập đoàn công nghệ CMC, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã đồng hành cùng UBDT trong việc tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và những ý tưởng về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của UBDT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh “Hiện nay, chuyển đổi số là xu hướng chung của toàn xã hội. Đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đây là thời điểm phù hợp nhất để tiến hành chuyển đổi số”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại buổi Lễ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại buổi Lễ

Để công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT cần đánh giá, rà soát lại đầy đủ những điều kiện cần thiết để chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Các đơn vị tham mưu, các đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số phải đi trước, chuyển đổi trước; Các cơ quan tư vấn, các doanh nghiệp, các vụ, đơn vị liên quan tăng cường công tác liên thông từ trong nội bộ với nhau sau đó liên thông với các ngành, các địa phương…

Tại buổi Lễ, Lãnh đạo UBDT, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị công nghệ thông tin đã tiến hành khởi động Cổng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn I của UBDT.