Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc nghiệm thu đề tài khoa học

Hoàng Quý - 16:10, 28/02/2020

Sáng ngày 28/2, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh là Chủ tịch Hội đồng. Đề tài do TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm chủ nhiệm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” là đảm bảo quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc; làm căn cứ để hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và quản lý dân cư; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới…

Tại phiên họp, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, đề xuất và các sản phẩm của Đề tài, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất Đề tài hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Để hoàn thiện tốt hơn các kết quả của Đề tài, các thành viên Hội đồng đề nghị: cần rà soát, thống nhất cách viết, cách gọi của các dân tộc, danh mục các địa phương; làm rõ hơn định hướng xác định các tiêu chí cụ thể…

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận sự triển khai công phu, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm Đề tài; các sản phẩm nghiên cứu phù hợp mục tiêu, nội dung nghiên cứu của Đề tài. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Ban Chủ nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề tài.