Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Tiếp tục cho ý kiến đối với 2 Đề án đặc biệt về vùng DTTS và miền núi

PV - 09:54, 23/01/2019

Chiều ngày 22/01, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì phiên họp thảo luận thông qua dự thảo Đề án và kế hoạch chi tiết thực hiện 2 Đề án: Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021-2030; xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi họp.

Tại buổi họp, lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc đã trình bày dự thảo và kế hoạch chi tiết thực hiện 2 Đề án. Theo đó, Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021-2030 mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án được thiết kế với nhiều kế hoạch nhỏ theo chu kỳ 5 năm, 10 năm. Đối tượng chủ yếu là vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. Dự thảo Đề án đề cập cụ thể phạm vi về không gian, phạm vi đầu tư, hệ thống các chương trình, chính sách lớn.

Đối với Dự thảo Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi, lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc cho biết, Đề án này sẽ gồm 3 phần chính. Xác định mục tiêu chính của Đề án thành 2 đối tượng là vùng DTTS và miền núi. Phân chia các vùng lớn thành nhiều vùng nhỏ theo mức độ khó khăn khác nhau. Triển khai phương hướng áp dụng chính sách theo từng vùng, từng địa phương cụ thể…

Sau khi nghe dự thảo và kế hoạch thực hiện 2 Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tính thiết thực của 2 Đề án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Chính sách Dân tộc, Tổ thường trực giúp việc tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc thông tin để sửa chữa, bổ sung hoàn thiện 2 Đề án.

QUÝ HIỆP