Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ủy ban Dân tộc: Triển khai tham vấn thu hút nguồn lực ODA tài trợ Chương trình mục tiêu quốc gia

Thúy Hồng - 22:12, 21/11/2019

Chiều ngày 21/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về kế hoạch triển khai thu hút nguồn lực ODA tài trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Ngài Eric Sidgwick, Giám đốc ADB tại Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp. Tham dự Cuộc họp còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và các chuyên gia, cán bộ của ADB.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cuộc họp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cuộc họp.

Phát biểu tại Cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thông tin đến Ngài Eric Sidgwick, Giám đốc ADB tại Việt Nam về Đề án Tổng thể Phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đề án đề ra các giải pháp tổng thể nhằm thúc đẩy phát triển nhanh vùng DTTS&MN. Trong đó giải pháp quan trọng nhất có yếu tố đột phá là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2020 để triển khai thực hiện từ năm 2021.

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 bao gồm các dự án thành phần sẽ giải quyết được những vấn đề cốt lõi như: Đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội vùng ĐBKK, giải quyết việc làm gắn với sản xuất hàng hóa, tham gia chuỗi giá trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, giải quyết những vấn đề đặc thù của vùng DTTS&MN như quy hoạch sắp xếp lại dân cư, giải quyết khó khăn về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển các DTTS rất ít người, DTTS có hoàn cảnh ĐBKK, bình đẳng giới…Chương trình mục tiêu quốc gia bao phủ toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với yêu cầu xây dựng trong thời gian rất ngắn để vùng này đuổi kịp được các vùng kinh tế năng động khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến mong muốn Ngân hàng ADB sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho UBDT trong quá trình xây dựng văn kiện, thực hiện các hạng mục kỹ thuật để Đề án được phê duyệt sớm và đưa vào triển khai thực hiện.

Trao đổi tại cuộc họp, Ngài Eric Sidgwick, Giám đốc ADB chúc mừng Đề án của UBDT đã được thông qua, đây là một Chương trình có những bước sáng tạo và đổi mới. Việc tích hợp các chính sách hỗ trợ đưa vào Đề án sẽ rất hữu ích cho các đối tượng được hưởng lợi. Ngài Eric Sidgwick cam kết sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho UBDT trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục kỹ thuật của Đề án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc quan tâm, giúp đỡ của Ngân hàng ADB là rất quan trọng để triển khai thực hiện Đề án trình Quốc hội phê duyệt tài kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2020 để triển khai thực hiện từ năm 2021.