Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Vấn đề - Sự kiện: Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

BDT - 20:00, 09/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay, ngày 9/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Quyết định vị trí xây dựng đặt trụ Kinh Chuyển Pháp Luân tại Thừa Thiên Huế. Nhiều gia đình trẻ người DTTS được tuyên dương. Cùng các tin tức thời sự khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.