Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 15,2%

Minh Hoàng - 10:59, 06/10/2022

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74,7 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 40,8 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt khoảng 33,9 tỷ USD; giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6,9 tỷ USD.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 15,2%
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 15,2%

Cụ thể, trong tháng 9 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt hơn 4,2 tỷ USD, tăng 28,7% so với tháng 9/2021; trong đó, nhóm nông sản chính đạt hơn 1,8 tỷ USD, lâm sản chính đạt hơn 1,3 tỷ USD, thủy sản 900 triệu USD và chăn nuôi 26,5 triệu USD…

Tính chung 9 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt hơn 16,8 tỷ USD, tăng 7,5%; lâm sản chính khoảng 13,3 tỷ USD; thủy sản đạt hơn 8,5 tỷ USD; nguyên liệu đầu vào sản xuất gần 1,9 tỷ USD. Đến nay, toàn ngành Nông nghiệp có 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ USD, là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ.

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước, như: Cà phê gần 3,1 tỷ USD (tăng 37,6%); cao su trên 2,3 tỷ USD (tăng 7,8%); gạo trên 2,6 tỷ USD (tăng 9,3%); hồ tiêu khoảng 774 triệu USD (tăng 7,7%); sắn và sản phẩm sắn trên 1,0 tỷ USD (tăng 21,0%), cá tra trên 1,9 tỷ USD (tăng 83,3%), tôm gần 3,5 tỷ USD (tăng 24,8%), gỗ và sản phẩm gỗ trên 12,4 tỷ USD (tăng 11,4%); mây, tre, cói thảm 654 triệu USD (tăng 3,4%), phân bón các loại 900 triệu USD (tăng 170,4%); thức ăn gia súc và nguyên liệu 861 triệu USD (tăng 9,7%).

Về thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng: Các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 43,7% thị phần; châu Mỹ chiếm 28,3%; châu Âu chiếm 11,6%; châu Đại Dương chiếm 1,7% và châu Phi chiếm 1,7%.

Tin cùng chuyên mục
Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Trong quá trình tìm kiếm các di tích khảo cổ của nền văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ra trảng muối nơi người Sa Huỳnh cổ làm muối, có niên đại khoảng 2.000 năm.