Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

“Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”

Minh Thu - 12:23, 22/04/2021

Đó là phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh khi tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 22/4/2021, tại Hà Nội. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ tặng hoa, chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT
Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ tặng hoa, chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Báo cáo về một số đặc điểm tình hình và thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan UBDT tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cho biết: Đảng bộ cơ quan UBDT có 22 tổ chức đảng trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ có 16 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí. Đảng bộ có 362 đảng viên.

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khoá VIII đến nay, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của cấp ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và ban hành chương trình công tác, các kế hoạch về công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021…

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui trước sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của Đảng ủy. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng đây là nền tảng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề xuất, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cần tiếp làm tốt công tác phối hợp để lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, cần chủ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc. Xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ. Đẩy mạnh phối hợp để tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao đột xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các quy định, quy chế, quy trình công tác.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cần thực hiện tốt quy chế phối hợp, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng vụ, đơn vị, đảm bảo thường xuyên, liên tục. Từ đó, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng, quan tâm việc lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật. Quan tâm, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động hiệu quả…

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã kiểm điểm công tác xây dựng Đảng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Theo đó, trong quý II, Đảng ủy đề ra các nhiệm vụ trong tâm, như: Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. Tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy...

Hội nghị biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; dự thảo phân công Ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu: Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra, trong quý II/20201, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ cơ quan UBDT; kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; xây dựng kế hoạch phát động trong toàn Đảng bộ tham gia viết bài chuyên đề về công tác xây dựng Đảng . . .