Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho Người có uy tín

PV - 14:29, 12/07/2019

Từ ngày 11- 12/7/2019, tại Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến cho 152 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc 14 xã dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị. Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội cho biết, việc tổ chức hội nghị tập huấn cho Người có uy tín là nhiệm vụ hằng năm của Ban Dân tộc. Qua đó mong muốn đội ngũ Người có uy tín cùng những người làm công tác dân tộc có thêm kiến thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; cập nhật những thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế- xã hội trong cả nước và vùng đồng bào DTTS… Từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng vùng DTTS của Thủ đô phát triển ổn định, bền vững.

Các đại biểu người có uy tín tại Hội nghị Các đại biểu người có uy tín tại Hội nghị

Theo đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hà Nội và đất nước 6 tháng đầu năm 2019; một số chính sách dân tộc thực hiện tại vùng DTTS thành phố Hà Nội; dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời đại cách mạng 4.0…

HỒNG MINH