Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Anh Tuấn - Minh Thu - 19:26, 21/04/2023

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” và trao tặng, truy tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đây là niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế. Đồng thời, tạo động lực để tập thể Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác dân tộc, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và đất nước nói chung.