Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tập trung giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

PV - 15:17, 30/03/2023

Ngày 29/3, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 3 tháng đầu năm 2023.​

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nêu ý kiến tại cuộc họp
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nêu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo chỉ tiêu giảm nghèo được phân bổ, đăng ký thì các địa phương đều vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, huyện A Lưới là địa phương có tỷ lệ giảm vượt so với chỉ tiêu được phân bổ cao nhất, đạt 38,2%.

Năm 2023, tỉnh được Trung ương phân bổ 296,088 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 154,709 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 141,379 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/3 đã giải ngân được hơn 43,5 tỷ đồng/296,088 tỷ đồng.

Đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cấp huyện, xã chuyển tiếp sang năm 2023, các địa phương đang tiếp tục thi công hoàn thành; các công trình khởi công mới, cơ bản đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công.

Về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023, Trung ương phân bổ 241,399 tỷ đồng, từ tháng 1/2022 - 28/3/2023, giải ngân đạt tỷ lệ 19,7% kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các địa phương tăng cường công tác báo cáo cho các cơ quan chủ quản thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát các bảng biểu để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có đánh giá chi tiết, cụ thể trong việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương. Theo dõi, đôn đốc tiến độ việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc. Qua đó, có sự phân chia trong tiến độ giải ngân các nguồn vốn, trong từng thời điểm cụ thể.

Hiện nay, A Lưới đang là địa phương được bố trí nguồn vốn lớn, do vậy, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương này cần tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân. Ngoài ra, các cơ quan liên quan cần tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1719/QĐ-TTg; tham mưu, bổ sung đầy đủ các thủ tục liên quan để có sự điều phối trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tin cùng chuyên mục
Lệch chuẩn khi phụ huynh giải quyết bạo lực học đường bằng bạo lực

Lệch chuẩn khi phụ huynh giải quyết bạo lực học đường bằng bạo lực

Các vụ bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ học sinh bạo hành lẫn nhau, giáo viên bạo hành học sinh, phụ huynh hành hung giáo viên mà không ít phụ huynh bạo hành bạn học của con, đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, chuyên gia cho rằng đây thực sự là một hệ quả của một chuỗi các hành vi lệch chuẩn.