Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Như Tâm - 22:27, 26/04/2024

Trong 4 ngày (từ 22 - 25/4/2024), Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho 285 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Danh Tha - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang chia sẻ thông tin tại Hội nghị
Ông Danh Tha - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang chia sẻ thông tin tại Hội nghị

Tại hội nghị các báo cáo viên cung cấp thông tin liên quan đến: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Nghị quyết số 22/2023/QĐ-HĐND, ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, ông Danh Tha, Phó trưởng Ban Dân tộc đã thông tin đến Người có uy tín những chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn và chính sách đối với Người có uy tín. 

Ông Danh tha cho biết, tỉnh đã tập trung đầu tư và thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, nhất là dân tộc Khmer, trong đó tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

285 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được tham gia tập huấn và cung cấp thông tin
285 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được tham gia tập huấn và cung cấp thông tin

Đối với Người có uy tín tỉnh cũng rất quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho Người có uy tín phát huy vai trò của mình. Trong tháng 4/2024, Ban Dân tộc tỉnh đã ký hợp đồng mua báo Dân tộc và Phát triển và báo địa phương cấp cho Người có uy tín. Đây là kênh thông tin quan trọng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và nguồn tài liệu quý giúp Người có uy tín trong công tác tuyên truyền.

"Tôi mong rằng, Người có uy tín tiếp tục cùng chung tay với chính quyền địa phương, vận động đồng bào tham gia tích cực các phong trào thi đua, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước", ông Danh Tha nhấn mạnh. 

Cũng tại các hội nghị, các báo cáo viên thuộc Công an tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh đã giới thiệu tới đại biểu Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; Luật Giao thông đường bộ mới nhất năm 2023.

 Bên cạnh đó, Người có uy tín còn được cung cấp thông tin vể những quy định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; quy trình đăng ký, thay đổi chủ sở hữu tài sản là xe gắn máy... 

Ban Tổ chức phát tài liệu tuyên truyền đến các đại biểu tại Hội nghị
Ban Tổ chức phát tài liệu tuyên truyền đến các đại biểu tại Hội nghị

Báo cáo viên Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang cũng đã thông tin về tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia và một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác biên giới tại tỉnh Kiên Giang hiện nay; vấn đề gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam; trong đó, cung cấp những thông tin cơ bản của Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang phối hợp Ban Dân tộc tỉnh phát trên 1.000 tờ rơi, tờ gấp; 570 tài liệu, thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trao 285 lá cờ Tổ quốc cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham dự Hội nghị.


Tin cùng chuyên mục