Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La: Hưởng ứng Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”

Minh Thu - 20:46, 24/03/2022

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện các chương trình Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Các đại biểu Khởi động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”
Các đại biểu Khởi động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”

Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, trên tinh thần chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2022 từ ngày 22/3 - 22/4/2022, Tuần lễ cao điểm từ ngày 22 - 26/3, với khẩu hiệu “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn”, “Chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Các đại biểu giao dịch mở sổ tiết kiệm tại buổi Lễ phát động
Các đại biểu giao dịch mở sổ tiết kiệm tại buổi Lễ phát động

Hưởng ứng Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo, Ban Dân tộc đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban. Tại buổi Lễ phát động, Ban Dân tộc huy động được số tiền gửi 26 triệu đồng (8 sổ tiết kiệm) góp một phần nhỏ bé chung tay góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, qua đó thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo và các đối tượng yếu thế.