Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2021

Cát Tường (T/h) - 15:34, 10/11/2021

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã khu vực II, III của tỉnh Sơn La, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2021.

Hội nghị tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ các bản đặc biệt khó khăn.
Hội nghị tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ các bản đặc biệt khó khăn.

Theo đó, có gần 100 đại biểu là Bí thư hoặc Phó bí thư, Trưởng bản hoặc Phó trưởng bản của các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh được tham gia Hội nghị tập huấn ngày 8/11 vừa qua. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các sở, ngành giảng, trao đổi 3 chuyên đề về chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về vấn đề dân tộc; Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc; Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La, Các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc, Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 2: Công tác vận động đồng bào DTTS bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo gây mất đoàn kết, an ninh trật tự vùng biên giới

Chuyên đề 3: Thực trạng an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc. Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy trong vùng đồng bào DTTS trong giai đoạn hiện nay

Hội nghị tập huấn không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc, mà còn giúp cho đội ngũ cán bộ bản nâng cao về năng lực quản lý, kịp thời nắm bắt địa bàn và có thêm kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến các buôn làng. Đặc biệt, nhiều thanh niên DTTS khai thác thế mạnh từ sản phẩm nông nghiệp, văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng của các dân tộc để khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương.