Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn triển khai Chương trình MTQG

Minh Thu - 17:21, 18/09/2023

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại huyện Nam Đông.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Kế toán các xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Nam Đông.

Đây là nội dung thuộc Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình MTQG 1719 năm 2023”.

Các học viên tham gia tập huấn đã được truyền đạt các chuyên đề theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt danh mục chuyên đề đặc thù thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình MTQG 1719. Trong đó, trọng tâm giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc liên quan đến hệ thống các văn bản mới ban hành; quy trình thanh, quyết toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (theo Thông tư 55/2023/TT-BTC).

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Các học viên đã nghiêm túc lắng nghe, tích cực thảo luận, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai ở địa phương, cơ sở, phấn đấu giải ngân tối đa kinh phí được giao năm 2022 và 2023, trong đó, kinh phí được giao năm 2022 phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

 

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái đẩy mạnh phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Nâng cao trách nhiệm cộng đồng (Bài 2)

Yên Bái đẩy mạnh phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Nâng cao trách nhiệm cộng đồng (Bài 2)

Nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, góp phần giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 về Giảm thiểu tình trạng TH-HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, thuộc Dự án 9, Chương trình MTQG 1719. Nhờ đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cộng đồng DTTS, đặc biệt là các cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở.