Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban hành Kế hoạch xây dựng Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS và miền núi

Khánh Thư - 09:11, 11/03/2020

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa ký Quyết định số 107/QĐ-UBDT, ngày 5/3/2020, ban hành Kế hoạch xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quyết nghị trong Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/ 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, một trong những nhiệm vụ Chính phủ giao UBDT là chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG). Để triển khai nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký ban hành Kế hoạch xây dựng Chương trình MTQG.

Kế hoạch Chương trình MTQG có 10 nội dung, với 36 hoạt động. Bao gồm: Rà soát, xây dựng văn bản triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 (4 hoạt động); Xây dựng đề cương Chương trình MTQG (3 hoạt động); Xây dựng Chương trình MTQG (7 hoạt động); Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG (3 hoạt động); Báo cáo Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (4 hoạt động); Báo cáo tại Hội đồng thẩm định thẩm tra Chương trình MTQG (4 hoạt động); Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua Chương trình MTQG (4 hoạt động); Xây dựng Báo cáo khả thi, các văn bản liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (5 hoạt động); Xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG (4 hoạt động); Tiến hành triển khai thí điểm thực hiện Chương trình MTQG (2 hoạt động).

Đến thời điểm này, Kế hoạch xây dựng Chương trình MTQG đã hoàn thành 100% các hoạt động của 4 nội dung, gồm: Rà soát, xây dựng văn bản triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14; Xây dựng đề cương Chương trình MTQG; Xây dựng Chương trình MTQG. Đối với nội dung “Báo cáo tại Hội đồng thẩm định thẩm tra Chương trình MTQG” đã hoàn thành 1 hoạt động, 3 hoạt động còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 3.

Chương trình MTQG sẽ được trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 5/2020). Theo kế hoạch, sau khi Chương trình được Quốc hội thông qua, UBDT sẽ xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện; đồng thời triển khai thí điểm tại 4 tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Đăk Lăk và Sóc Trăng từ năm 2021.


Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Chiều 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện.