Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

UBDT làm việc với Bộ VHTT&DL: Góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030

Hồng Minh - 16:06, 04/03/2020

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã họp thống nhất nội dung Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, ngay khi có Nghị quyết số 88/2019/QH14 Bộ VHTT&DL đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt về bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào DTTS. Trên thực tế, vẫn còn nhiều vùng thiết chế văn hóa chưa được đẩy mạnh, dẫn đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa còn hạn chế. Đồng thời, văn hóa phải tạo ra giá trị sinh kế, tạo công ăn việc làm cho đồng bào DTTS.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đã trình bày mục tiêu, đối tượng và những nội dung đề xuất thực hiện trong Dự án 6. Trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS: khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của 16 DTTS có dân số dưới 10.000 người để khai thác, phát triển du lịch; Tổ chức 300 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể của các DTTS rất ít người và các dân tộc khu vực Tây Nguyên; hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân dân ưu tú…

Đối với nhiệm vụ phát triển du lịch kết hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vùng đồng bào DTTS và miền núi, Bộ VHTT&DL dự thảo sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển 325 điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi; lắp đặt biển chỉ dẫn tại điểm đến du lịch; sưu tầm, phục chế, phục dựng, trưng bày phù hợp khai thác du lịch tại điểm đến…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng các nội dung trong dự án cần bám sát vào mục tiêu trong Nghị quyết 88; tập trung vào những nội dung trọng tâm; gắn kết các hạng mục thành các dự án cụ thể để tăng tính thuyết phục; xác định ngân sách nhà nước là chủ yếu, chú trọng công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn vốn khác…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, những mục tiêu trong dự án có tính lý tưởng rất cao nhưng còn rất nhiều khó khăn để làm bật các giá trị của mục tiêu, đặc biệt trong việc phát triển các thiết chế văn hóa phải gắn với tạo sinh kế, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các DTTS. Để làm được điều này, trong thời gian tới, Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh và xác định lại các mục tiêu ưu tiên trong dự án nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những nội dung trong Dự án 6 của Bộ VHTT&DL đề xuất. Đồng thời Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị Bộ VHTT&DL tiếp tục nghiên cứu nội dung trong Nghị quyết 88 và kết luận 65; ưu tiên, rà soát các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa. Các nhiệm vụ đưa ra cần làm rõ, cụ thể hơn như: mức hưởng thụ văn hóa của người dân là gì? Bảo tồn cấp bách vấn đề gì?...Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị Bộ VHTT&DL khẩn trương rà soát để hoàn thiện hồ sơ gửi về UBDT kịp thời, đúng tiến độ.


Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Chiều 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện.