Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 14/11/2023

BDT - 20:00, 14/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay, ngày 14/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Ngày hội đoàn kết, nghĩa tình lần 4 năm 2023. Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài hết lòng vì cộng đồng. Cùng các tin tức thời sự khác.

Tin cùng chuyên mục
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre. Mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh. Vị Giáo cả sống tốt đời, đẹp đạo. Cùng các tin tức thời sự khác.