Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 9/11/2023

BDT - 20:00, 09/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay, ngày 9/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Quyết định vị trí xây dựng đặt trụ Kinh Chuyển Pháp Luân tại Thừa Thiên Huế. Nhiều gia đình trẻ người DTTS được tuyên dương. Cùng các tin tức thời sự khác.

Tin cùng chuyên mục
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 28/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre. Mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh. Vị Giáo cả sống tốt đời, đẹp đạo. Cùng các tin tức thời sự khác.