Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Quán triệt nhiều nội dung tuyên truyền về bầu cử

Bảo Bình - 18:23, 22/04/2021

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 4/2021. Quán triệt các nội dung tuyên truyền trong tháng 5/2021. Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần này là công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có khoảng 350 đại biểu gồm, đại diện thường trực các quận, huyện, thị ủy; các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của TP. Hà Nội; các đồng chí là báo cáo viên của TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của thành phố được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Văn phòng Quốc hội), giới thiệu về những điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Long cũng đã giới thiệu khái quát về các kỳ bầu cử Quốc hội kể từ năm 1946 đến nay. Đặc biệt, những nội dung trọng tâm cần thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ thành phố; sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ giúp các cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử. Đồng thời, nắm được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phạm Thanh Học báo cáo tóm tắt về Nghị quyết 34 của Thành ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học báo cáo tóm tắt về Nghị quyết 34 của Thành ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội- báo cáo tóm tắt về Nghị quyết 34 của Thành ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, quán triệt về các nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 5/2021, với một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Tuyên truyền việc thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với 2 “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP”.

Tuyên truyền về 10 Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII.

Tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác và ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”....