Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Báo chí tham gia thực hiện Quyết định số 45/ QĐ-TTg đã làm tốt công tác tuyên truyền đến vùng DTTS và miền núi

PV - 16:44, 18/09/2019

Đó là khẳng định của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh tại Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, diễn ra ngày 18/9, tại Hà Nội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

9 tháng năm 2019, công tác xuất bản ấn phẩm báo, chuyên đề DTTS và miền núi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chủ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Các báo, tạp chí đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các DTTS; thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT và các Bộ, ngành trung ương, địa phương; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019. Đặc biệt các báo, tạp chí đã bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, tuyên truyền khởi nghiệp, làm giàu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phổ biến và áp dụng KHKT trong sản xuất và đời sống…; khắc phục tình trạng tin, bài trùng lặp và chưa đồng đều giữa các vùng, miền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg trong 9 tháng đầu năm của các báo, tạp chí vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Việc xin cấp giấy phép xuất bản các báo, tạp chí còn chậm; một số báo, tạp chí vẫn còn tồn tại các chuyên mục chưa thực sự phù hợp với công chúng là đồng bào DTTS…

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 45/QĐ-TTg, trong 3 tháng cuối năm 2019, ngoài nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBDT đề nghị các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền 5 nội dung trọng tâm, đó là: Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và MN; Cuộc điều tra thực trạng kinhh tế-xã hội của 53 DTTS; tuyên truyền sự kiện đón tiếp, giao lưu nhân dân với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; tuyên truyền về Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp, đặc biệt là những tấm gương, điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp; tuyên truyền về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, trong đó tập trung biểu dương những tấm gương vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Tại Hội nghị, đại diện các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo, nhất trí cao với những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong 3 tháng cuối năm của UBDT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh biểu dương những kết quả các báo, tạp chí đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019; đồng thời chia sẻ những khó khăn của các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, với đồng bào các dân tộc.

 

MINH THU