Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen quý của cây lê trăm tuổi

Trọng Bảo - 07:34, 29/02/2024

Vừa quam, Sở Nông nghiệp và PTNT Nông thôn tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức trồng cây lê xanh cổ thụ tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai. Cây lê xanh cổ thụ hơn 100 năm tuổi được di thực từ xã Tả Van Chư (Bắc Hà) về.


Cây lê trăm tuổi được di thực về trồng tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà
Cây lê trăm tuổi được di thực về trồng tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà

Cây lê xanh có đặc điểm riêng so với các loại lê khác là ra hoa muộn hơn 1 tháng. Quả lê chính có vị chát ngọt nhẹ, giòn. Trung bình mỗi quả lê có trọng lượng từ 400g -600g. Trên địa bàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng 10ha lê xanh; trong đó, chỉ còn khoảng hơn chục cây cổ thụ trồng rải rác ở xã Tả Van Chư, Lùng Phình, Lùng Cải…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, việc di thực cây lê xanh cổ thụ về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà nhằm cụ thể hóa chủ trương lưu giữ và bảo nguồn gen bản địa làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có giá trị kinh tế cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai.

Từ những nguồn gen này, nhiều giống cây trồng mới đã được phát triển, nhân rộng thành các mô hình, vùng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống cho người dân.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu, sưu tầm và di thực các cây bản địa trên địa bàn tỉnh về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà; từng bước đưa nơi đây trở thành trung tâm lưu giữ nguồn gen quý cây trồng của khu vực.