Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong trường học

Trọng Bảo - 07:53, 23/04/2024

Bên cạnh việc trang bị cho các em học sinh kiến thức theo chương trình giáo dục phổ thông, thời gian qua, các trường học vùng cao ở Lào Cai luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của học sinh về văn hóa truyền thống các dân tộc. Thông qua nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đã giúp các em học sinh hiểu và tự hào hơn đối với văn hóa cộng đồng các dân tộc. Từ đó, giúp các em trở thành những "sứ giả” trong bảo tồn và quảng bá, phát huy giá trị văn hóa các DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 21): Khi người gác rừng bỏ việc

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 21): Khi người gác rừng bỏ việc

Công tác giữ rừng, bảo vệ rừng là nhiệm vụ lâu dài. Tuy nhiên, hiện nay có một thực trạng chung đang diễn ra tại hầu hết các lâm trường, ban quản lý bảo vệ rừng của tỉnh các tỉnh trên cả nước là nhiều nhân viên bảo vệ rừng đồng loạt xin nghỉ việc khiến các chủ rừng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về chủ đề "Khi người gác rừng bỏ việc".