Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Biểu dương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng

Lê Vũ - Văn Long - 07:56, 14/11/2023

Ngày 13/11, tại các đồn Biên phòng An Thạnh 3, Trung Bình và Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức các buổi gặp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín trên địa bàn khu vực biên giới biển

Tặng quà cho đại biểu là bộ cốt cán, người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung
Cán bộ Biên phòng tặng quà cho đại biểu là cán bộ cốt cán, Người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào DTTS khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung

Tại các buổi gặp mặt, các đồn Biên phòng An Thạnh 3, Trung Bình và Vĩnh Châu đã tặng quà và tuyên dương 33 đại biểu là cán bộ cốt cán, Người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới biển xã An Thạnh 3 và An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung; xã Trung Bình và thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề; Phường 1, Phường 2, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Dịp này các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh tại địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Trần Đề
Tặng quà biểu dương, tôn vinh Người có uy tín, các gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Trần Đề

Trong thời gian qua, cán bộ cốt cán, Người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và thực hiện chính sách dân tộc nói riêng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, củng cố quốc phòng - an ninh và vận động đồng bào thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển thuộc phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu
Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển thuộc phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

Đặc biệt Người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh còn tham gia thực hiện tốt các phong trào như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác tại địa phương. Góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.