Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS

Thành Nhân - 18:52, 27/03/2023

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có kiến nghị với Đoàn cần có chính sách hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS.

Học sinh ở miền núi Bình Định còn nhiều khó khăn nên cần có chính sách hỗ trợ SGK. (Ảnh MH)
Học sinh ở miền núi Bình Định còn nhiều khó khăn. (Ảnh MH)

Thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định đã thường xuyên quan tâm, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sớm, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và bước đầu đạt kết quả tốt.

Đến nay, cơ sở vật chất được ưu tiên đầu tư; trang thiết bị được mua sắm bổ sung đã cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc lựa chọn SGK được triển khai, hướng dẫn cụ thể và được thông tin đầy đủ, thực hiện lấy ý kiến công khai, tạo sự đồng thuận cao; tài liệu giáo dục địa phương được biên soạn công phu, thẩm định kỹ lưỡng, phát hành kịp thời và đưa vào giảng dạy cơ bản đúng theo lộ trình.

Về lựa chọn SGK tại địa phương, bên cạnh những thuận lợi nhất định cũng có một số khó khăn đối với giáo viên và Hội đồng chọn sách như: Khi tập huấn về bộ SGK thì số lượng sách mẫu cung cấp quá ít, giáo viên chủ yếu được giới thiệu sách qua trực tuyến nên thời gian nghiên cứu không nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng lựa chọn SGK.

Một số nội dung hoạt động trải nghiệm được biên soạn trong SGK chưa phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Kinh phí nhà trường còn hạn hẹp, trong khi công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn nên việc đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong và ngoài nhà trường, các câu lạc bộ còn hạn chế và thiếu giáo viên có chuyên môn, sở trường phù hợp đảm nhiệm công tác này.

Bình định kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ SGK học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS. (Ảnh MH)
Bình định kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ SGK học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS. (Ảnh MH)

Việc cung ứng tài liệu giáo dục địa phương đối với khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong năm 2022 chưa kịp thời, nguyên nhân một phần do vướng quy định về giá nên quá trình thẩm định kéo dài, chậm, ảnh hưởng đến chương trình và bị động trong nghiên cứu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Từ thực tế nêu trên, tỉnh Bình Định kiến nghị với Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra và thực hiện giải pháp giảm giá SGK; đồng thời có chính sách hỗ trợ giá SGK cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và hỗ trợ kinh phí cho các trường phổ thông mua sách trang bị đầy đủ vào thư viện để học sinh học tập và tham khảo.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát nhu cầu về cơ sở vật chất các trường học trên cả nước để sớm có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các địa phương đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục xem xét bố trí vốn để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trong giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục