Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bình Định: Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

T.Nhân - 18:59, 30/08/2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên (HSSV) và thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 – 2025, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV năm học 2023 - 2024.

Tỉnh Bình Định phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2023 - 2024
Tỉnh Bình Định phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2023 - 2024

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực tuyên truyền, vận động để “năm học 2023 - 2024 đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT”. Đối với các địa phương có trường học chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT, cần xác định nguyên nhân và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT cho HSSV theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, trong đó có mục tiêu đảm bảo tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Sở Tài chính phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT kịp thời cho đối tượng HSSV theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò của chính sách BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường học tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, HSSV, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Năm học 2023 - 2024 có 100% HSSV tham gia BHYT”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường học, các phòng, ban chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHYT, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT. Quan tâm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV, phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò và trách nhiệm tham gia BHYT, thực hiện đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2023 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viêm màng não mô cầu

Triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viêm màng não mô cầu

Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cùng Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) đã chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B gây ra. Vaccine này được kỳ vọng sẽ bảo vệ cho hơn một triệu trẻ sơ sinh Việt Nam thoát khỏi căn bệnh viêm màng não mô cầu trong 5 năm tới.