Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin địa phương

Bình Phước: Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi

PV - 10:53, 05/08/2022

Ngày 4/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, gồm: Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của 2 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) này và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, việc thực hiện hiệu quả các chương trình sẽ góp phần giảm nghèo đa chiều và bền vững, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo. Đồng thời, hỗ trợ người nghèo vượt lên, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống, dần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa nông thôn, miền núi với thành thị.

Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào sinh sống tại vùng DTTS và miền núi, gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình. Trong đó, việc giải ngân vốn cần bảo đảm nhanh chóng, đúng tiến độ, đúng quy định, đạt yêu cầu về hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Ngoài ra, các đơn vị liên quan sớm tham mưu kế hoạch giám sát thực hiện 2 chương trình này. Đồng thời, đăng ký nhu cầu vốn năm 2023 cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 1 (2021 - 2025), Bình Phước có 10 dự án thành phần. Trong đó, có 12 tiểu dự án và 33 nội dung, nhiệm vụ. Theo Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG này là 873 tỷ 410 triệu đồng, gồm ngân sách trung ương 793 tỷ 410 triệu đồng, ngân sách địa phương 80 tỷ đồng. Năm 2022, nguồn này là 215 tỷ 713 triệu đồng, gồm ngân sách trung ương 195 tỷ 713 triệu đồng, ngân sách địa phương 29 tỷ 357 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022, đến nay đã tổ chức giao vốn từ nguồn đầu tư phát triển cho 11 đơn vị cấp huyện và tương đương và sở, ngành 10,11 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 - 2025, riêng năm 2022 là 876 triệu đồng. Vốn từ nguồn đầu tư công của tỉnh, đến nay đã có quyết định phân bổ 64 tỷ đồng cho các đơn vị cấp huyện và tương đương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận buổi làm việc
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận buổi làm việc

Hiện nay, ở cả 2 chương trình này đang gặp những khó khăn, như: 2022 là năm đầu thực hiện chương trình giảm nghèo của giai đoạn, phải thực hiện đồng bộ nhiều công việc từ xây dựng cơ chế đến văn bản hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho địa phương triển khai thực hiện. Chương trình giảm nghèo giai đoạn này có nhiều điểm mới cần thời gian nghiên cứu, vận dụng để phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi gặp khó khăn liên quan đến cơ chế thực hiện. Nhất là cơ chế về lồng ghép, cơ chế huy động vốn, nội dung hỗ trợ, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất… chưa rõ, cần có hướng dẫn cụ thể. Việc bố trí các nguồn vốn cũng chưa đảm bảo tính đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Ban hành Công điện khẩn để ứng phó bão Noru

Quảng Trị: Ban hành Công điện khẩn để ứng phó bão Noru

Để chủ động các phương án phòng, chống, tránh thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản mà bão Noru có thể gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ban hành Công điện khẩn, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan ban ngành Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống bão.