Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”

An Yên - 15:35, 22/12/2023

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện đang đẩy mạnh thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tê-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) nhận nuôi, hỗ trợ 109 em học sinh khó khăn. Việc làm thấm đẫm nhân văn ấy càng thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân.

CBCS ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
CBCS ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện tiểu dự án 3, dự án 3 của Chương trình MTQG 1719 về phát triển kinh tế - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS&MN, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Dự án đi vào hoạt động, với nguồn kinh phí được trích từ công tác tăng gia sản xuất; nguồn thu, trích quỹ phúc lợi từ các đơn vị làm kinh tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngay sau khi dự án được ban hành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đồng hành sâu sát với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện để phối hợp với địa phương, nhà trường tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa khảo sát, lựa chọn những em học sinh cần giúp đỡ.

Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn đỡ đầu cháu bé có hoàn cảnh khó khăn
Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn đỡ đầu cháu bé có hoàn cảnh khó khăn

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng ban chỉ huy quân sự các huyện đã nhận nuôi và hỗ trợ 109 em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu có Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp nhận nuôi 2 em và hỗ trợ 26 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương nhận nuôi 1 em và hỗ trợ 8 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong hỗ trợ 19 em; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ nhận hỗ trợ 10 em…

Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, lực lượng cán bộ, chiến sĩ còn chăm lo, động viên, định hướng nghề nghiệp để các em nỗ lực học tập, vươn lên; đồng thời, xây dựng kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh có thành tích học tập tốt để xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương với phương châm “Thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả”.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.