Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Mở lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, chiến sỹ

Minh Hải - 17:07, 09/11/2023

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở có thể tiếp cận gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Theo đó, nhiều lớp học đã mang lại hiệu quả cao, 100% học viên sau khi học xong đều đạt yêu cầu nghe, hiểu và nói được tiếng dân tộc thiểu số, trong đó có 80% khá, giỏi.

Trong hai tháng 10 - 11/2023, Bộ chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho 33 cán bộ các tổ, đội công tác, cán bộ tăng cường xã, thị trấn biên giới thuộc các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành tốt 50 chuyên đề, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, cơ bản 100% học viên đạt yêu cầu nghe, hiểu và nói được tiếng dân tộc Tày, trong đó có 80% khá, giỏi.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho cán bộ các đồn Biên phòng năm 2023
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày cho cán bộ các đồn Biên phòng năm 2023

Trước đó, từ đầu năm đến nay, các đồn Biên phòng Tổng Cọt, Lũng Nặm, Cần Yên, Cốc Pàng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) đã chủ động mở 4 lớp tiếng Mông với 67 cán bộ chiến sĩ tham gia. Các lớp diễn ra trong 3 - 4 tháng được tổ chức tại các đơn vị, thời gian học chủ yếu diễn ra vào buổi tối, ngày nghỉ. Ngoài giáo viên là cán bộ biên phòng người dân tộc Mông kiêm nhiệm, Ban tổ chức lớp học còn mời thêm người dân địa phương am hiểu về ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Mông để cùng phối hợp lên lớp trao đổi, giảng dạy về ngôn ngữ, văn hoá, tín ngưỡng, phong tục tập quán của dân tộc Mông để mọi người cùng nắm, tôn trọng trong quá trình công tác.

Đồn Biên phòng Tổng Cọt (Cao Bằng) tổ chức lớp học tiếng Mông cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị
Đồn Biên phòng Tổng Cọt (Cao Bằng) tổ chức lớp học tiếng Mông cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy BĐBP Cao Bằng cũng đã phối hợp Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng dân tộc cho 68 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Trong đó các giảng viên đã ôn lại một cách có hệ thống các chuyên đề liên quan đến kiến thức về dân tộc thiểu số, quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc cũng như công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.