Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bộ NN&PTNT làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Thiên An - Mỹ Dung - 21:27, 28/07/2022

Ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo nội dung báo cáo, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2022 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh: Thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết phân bổ 950 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng các công trình để đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, ban hành Nghị quyết 337/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025: Có 98/98 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 48 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Tiên Yên đạt 5/9 tiêu chí và 26/38 chỉ tiêu; huyện Đầm Hà đạt 5/9 tiêu chí, 27/38 chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương trong quý IV/2022. Các huyện Vân Đồn, Bình Liêu, Ba Chẽ đang tập trung thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM năm 2022.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ NN&PTNT ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đoàn cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách, tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; hình thành hợp tác xã chất lượng cao… góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra để xây dựng NTM thực chất, bền vững.