Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Quý - 06:36, 19/03/2021

Ngày 18/3, tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên về tình hình thực hiện chính sách dân tộc; công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBDT có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác dân tộc như: tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2020; đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 73/113 xã (bằng 65,5%) vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; xóa 76/76 xóm, bản "trắng" về điện lưới quốc gia; xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn; 90% số Trạm Y tế thuộc vùng DTTS và miền núi có bác sỹ…

Thực hiện Công văn số 36/UBDT-CSDT ngày 14/9/2020 của UBDT về lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát và đối chiếu với các nội dung quy định, đảm bảo việc chuẩn bị triển khai Chương trình kịp thời, hiệu quả. 

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thái Nguyên.
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quán triệt nội dung Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030...tới các đồng chí trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo, xây dựng ngay chương trình hành động cụ thể về công tác dân tộc; vận dụng các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động DTTS...

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thái Nguyên.